AQUENCE KL 730
AQUENCE KL 730
Опаковка: 30 kg кофа
Цвят на лепилото:
 • Бял (прозрачен след изсъхване)
Области на приложение:
 • Свързва, където е необходима висока водоустойчивост
 • За лепене на масивна дървесина
 • Залепва дъсчени ядра и споени панели от масивна дървесина
 • Врати и стълбища
 • Прозорци, подпрозоречно оразмеряване, композитни прозоречни елементи
Свойства на продукта:
 • Среден вискозитет
 • Висока водоустойчивост
 • Дълго отворено време
 • Запълва празнини
 • Дава прозрачен, здраво-еластичен лепилен филм